Rezerwacja

Pokoje AL-BO Pogorzelica

Ogólne warunki:

  • Pobyt w naszym domu gościnnym rozpoczyna się o godz. 15:00 w dniu przyjazdu i kończy o godz. 10:00 w dniu wyjazdu.
  • Opłatę za pobyt pobieramy gotówką, po zaproszeniu Gości do zarezerwowanego pokoju.
  • Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat. 
  • Rezerwacja jest aktywna po wpłaceniu ustalonego zadatku. Na życzenie wysyłamy potwierdzenie rezerwacji pocztą e-mail.

DANE DO WPŁATY ZADATKU NA KONTO

Anna Szczecińska

Ul. Wojska Polskiego 13A

72-351 Pogorzelica

PKO INTELIGO

50 1020 5558 1111 1687 9540 0071

W tytule wpłaty proszę wpisać: nazwisko, ustalony termin pobytu, ilość osób, nr. tel. kontaktowego.

W przypadku rezygnacji z usług całość wpłaconego zadatku nie podlega zwrotowi. (Podstawa prawna „Ustawa o turystyce” z dn.04.12.1997r.)

Regulamin Domu Gościnnego AL-BO w Pogorzelicy

Drodzy Państwo,

Bardzo prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem i przestrzeganie jego zapisów, ponieważ ma on służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa naszych Gości, jak i sprawnemu zorganizowaniu obsługi.

1. Pokoje w DG ALBO wynajmowane są na doby.

2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00, a kończy o godz.10:00 następnego dnia.

3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany Gość powinien zgłosić do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Życzenie to uwzględnione zostanie w miarę posiadanych możliwości.

4. W Pensjonacie obowiązuje cisza nocna od godz. 22:00 do godz. 6:00.

5. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Pensjonatu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości.

6. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia powstałe z jego winy.

7. Formalności związane z zameldowaniem oraz opłatę należności za pobyt należy dokonać w dniu przyjazdu. Po otrzymaniu kluczy do pokoju należy wypełnić kartę meldunkową oraz zapoznać się z regulaminem.

8. Skrócenie pobytu nie skutkuje zwrotem pieniędzy za niewykorzystany okres.

9. Rezygnacja z przyjazdu w zarezerwowanym terminie po wpłacie zadatku nie powoduje jego zwrotu.

10. Przy opuszczaniu pokoju w trakcie pobytu obowiązuje zamykanie drzwi na klucz, a także zamknięcie okien i sprawdzenie czy dokręcone zostały krany instalacji wodociągowej oraz wyłączone urządzenia pobierające prąd elektryczny (oświetlenie, radio, telewizor, itp.).

11. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.

12. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju tylko za wiedzą i zgodą właściciela obiektu. Gość obiektu nie może przenocować osób trzecich niezameldowanych. W przypadku stwierdzenia takiego faktu naliczone zostaną dodatkowe koszty noclegu w wysokości 50zł/osoba/doba.

13. Za bezpieczeństwo i zachowanie dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie.

14. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach gościnnych grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia pokoju. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń telefonicznych oraz komputerowych.

15. Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie wartościowych rzeczy i gotówki wniesionej przez Gościa na teren Pensjonatu.

16. Na terenie Pensjonatu obowiązuje zakaz palenia papierosów.

17. Prosimy również o nie wprowadzanie na teren Pensjonatu żadnych zwierząt.

18. Prawa i obowiązki Pensjonatu:

Pensjonat może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin lub wyrządził szkodę w mieniu Pensjonatu bądź Gości lub w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie pensjonatu.

Pensjonat świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem (kwatera prywatna).

Pensjonat ma obowiązek zapewnić profesjonalną i uprzejmą obsługę, warunki do spokojnego i bezpiecznego pobytu, zachowanie tajemnicy informacji o gościu oraz sprawność urządzeń technicznych.

W przypadku naruszenia panującego regulaminu Właściciel może odmówić dalszego świadczenia usług, bez zwrotu wpłaconej kwoty za pobyt.

Zarezerwuj